Futo Maki

Egg, Oshinko, Cucumber, Avocado, Kampyo (4pcs)