Sake Sashimi Salad

Salmon Sashimi, Lettuce, Avocado