Sake Sashimi Salad

Salmon Sashimi with Lettuce and Avocado